Κενά για αποσπάσεις στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

 

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ανά τύπο ή ονομασία σχολείου κλπ., πατώντας στον τίτλο της αντίστοιχης στήλης.

Στο πλαίσιο αναζήτησης μπορείτε να εισάγετε λέξεις - κλειδιά για να αναζητήσετε τον κλάδο, το σχολείο κλπ. που σας ενδιαφέρει για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα. 

Φιλτράρισμα 
Ονομασία σχολείου Τύπος σχολείου Κλάδος – Ειδικότητα Ειδίκευση Αριθμός κενών
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα κλασική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά παραδοσιακά 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα κλασική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 10
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών-Δικτυακών Υποδομών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης