Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

Οργανικά κενά και πλεονάσματα Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2021.

 

Οργανικά κενά Μουσικών Σχολείων για τις μεταθέσεις του έτους 2021 πατήστε εδώ

Οργανικά κενά Καλλιτεχνικών Σχολείων για τις μεταθέσεις του έτους 2021 πατήστε εδώ

Οργανικά κενά Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. για τις μεταθέσεις του έτους 2021  πατήστε εδώ

Οργανικά κενά Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Ε. γγια τις μεταθέσεις του έτους 2021 πατήστε εδώ

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Β Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης