Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

 

Οργανικά κενά Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Ε & Δ.Ε., Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Δ.Ε. για το έτος 2019-20 :

 

Για τα οργανικά κενά στα Διαπολιτισμικά Σχολεία Δ.Ε. πατήστε εδώ.

Για τα οργανικά κενά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία πατήστε εδώ.

Για τα οργανικά κενά στα Μουσικά Σχολεία πατήστε εδώ.

Για οργανικά κενά στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών