Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

 

Οργανικά κενά Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε.

και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Ε.  για τις μεταθέσεις του έτους 2022.

 

Οργανικά κενά στα Μουσικά Σχολεία Δ.Ε. πατήστε εδώ

Οργανικά κενά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία  Δ.Ε. πατήστε εδώ

Οργανικά κενά στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. πατήστε εδώ

Οργανικά κενά στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Ε. πατήστε εδώ

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Β Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης