Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2022-2023

 

Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Για τα λειτουργικά κενά στα Μουσικά σχολεία πατήστε εδώ

Για τα λειτουργικά κενά στα Καλλιτεχνικά σχολεία πατήστε εδώ

 

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Β Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης