- 

Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

 

Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Για τα λειτουργικά κενά στα Μουσικά σχολεία πατήστε εδώ

Για τα λειτουργικά κενά στα Καλλιτεχνικά σχολεία πατήστε εδώ

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Β Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης