Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

 

Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2019-2020.

 

Για τα λειτουργικά κενά στα Μουσικά σχολεία πατήστε εδώ.

 

Για τα λειτουργικά κενά στα Καλλιτεχνικά σχολεία πατήστε εδώ.

 

 

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Β Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης