- 

Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

 

Οργανικά κενά Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Ε.         για τις μεταθέσεις του έτους 2023

 

Οργανικά κενά στα Μουσικά Σχολεία πατήστε εδώ

Οργανικά κενά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία πατήστε  εδώ

Οργανικά κενά στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. πατήστε εδώ

Οργανικά κενά στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Ε. πατήστε εδώ

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Β Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης