Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

 

Οργανικά κενά/πλεονάσματα Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Ε & Δ.Ε., Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Δ.Ε. για το έτος 2019-20 :

 

Η καταγραφή έχει ολοκληρωθεί.

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών