Υπηρεσίες Καταγραφής Υπουργείου Παιδείας

 

Οργανικά κενά και πλεονάσματα Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. για τις μεταθέσεις του έτους 2023

Για να καταχωρήσετε τα οργανικά κενά των σχολείων της αρμοδιότητάς σας, συνδεθείτε από το μενού "ΣΥΝΔΕΣΗ"

με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού της Διεύθυνσής σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το μενού "ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ" και μετά "Νέα εγγραφή".

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων
 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Β Εφαρμογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης